Jävligt jobbigt att höra att det är fortsatt stökigt i dotterns klass.
Det ÄR väldigt svårt att få tjugosju ungar (bara storleken på klassen kan ju få en att baxna) att förstå hur skolan funkar, att man inte bara kan prata rakt ut eller ställa sig upp på sin skolbänk och dansa om man känner för det. Vi snackar ungar som är i totalt olika mognadsgrad.
Det jag såg under den förmiddag jag var där förra veckan var tydligen bara en bråkdel av hur just den här dagen idag varit. Däremot känns det bra att höra att man (läs: skolan) nu börjar ta tag ordentligt i situationen, pratar med föräldrar, mer eller mindre tvingar dem att vara med i skolan under lektionstid för att observera och planerar eventuellt ett föräldramöte för att diskutera situationen. Jag hoppas att man kan gå på ett sådant möte utan att det blir sandlåda och dålig stämning i föräldraled. Vissa kommer ju att känna sig mer utpekade än andra, och är säkert väl medvetna om att andra föräldrar vet om att deras barn är stökiga.
Jag tror och hoppas verkligen att vi alla kan samarbeta för en bättre skolmiljö.