Jag bjuder på en till, medan jag ändå är igång:

Pratkvarnen: Akta kanten här nu, när du går med en full tallrik.
Åttaåringen: Jag vet var kanten är, jag har bott här i åtta år!

Annonser