Ett par bilder från min morgon, tillsammans med Kar!n W!strand, St4ff4n Ernest4m och Mart!n 1andh. Att göra sitt (natt)jobb så tidigt på morgonen är en bedrift.

Annonser