För flera år sedan följde jag en blogg som skrevs av en tjej i Australien. Hon hette Jenny, var svenska och jobbade som polis i Sydney. Hon kallade sin första blogg Caucasianbladder, sin andra Laberri.

Har försökt maila, men en fem år gammal mailadress gav bara en studs om okänd mailadress.
Jag undrar verkligen vad som hände med henne.

Annonser