Semester. Hur ska man klara det här, då? Har ju projekt som behöver skötas, intervjuer som ska bokas och riktlinjer som ska dras.
I dessa lägen är det fantastiskt trevligt med en kollega. Ja, inte bara i dessa lägen, utan faktiskt i de allra flesta.
Nu tar hon över.

Annonser