Nähä. ”Vårlik” föll mig inte alls på läppen lika mycket som de tidigare. Den kändes förutsägbar och inte lika ondskefull som de andra.
Nu är frågan: vad läser jag härnäst?

Annonser