Läste den här i Aftonbladet idag, om Love som gått på hormonbehandling i tre år, men som ni väljer att pausa i behandlingen, för att kunna frysa sina ägg. Det vill säga, tre års behandling ska nu avbrytas, hens kropp ska försöka återgå till att producera östrogen och få igång äggproduktionen. Sen plockar dom ut ett ägg, som sedan en framtida kvinnlig partner kan bära. Det innebär att Love sedan som man, ska befrukta sitt eget ägg. Jag fattar inte. Vad får de för påverkan på barnets gener? Blir inte det någon slags kloning? Det blir ju Love, alltigenom? För bäraren av ägget är ju bara bärare, inte någon genbank. Jag fattar inte, som sagt.

Annonser