Lite lagom jobb idag. Lite mailande. Ett möte med en driven kvinna som jag hoppas kan bli något av en mentor för mig i det här nya som snart kommer. Det finns ett nätverk i min bransch som heter Makten Över Mus!ken, som består av en hel massa erfarna personer, bara kvinnor, i musikbranschen som hjälper och stödjer varandra och verkar för bättre jämställdhet i vår bransch. Alla dessa erfarna kvinnor agerar också mentorer och tar sig an varsin adept, unga kvinnor som vill in i branschen och som får råd, tips och stöd. Där vill jag vara med. Kanske inte som mentor eller adept, men som en del i nätverket. Träffas, utbyta tankar och visioner. Det känns mer och mer som ett stort och rätt steg för mig, detta. Och jag hoppas, och tror, att det faktum att jag som kvinna blir manager för ett band med sju herrar, kan vara något som är fördelaktigt både för mig och för dem.
Nu ska avtalet bara gås igenom och justeras lätt, och sen… Sen blir det champagne!

Annonser