Här är hotellet. I dammen bodde det en häger.

Annonser